Πλειστηριασμοί

STREAM
Ενεργό:1599ημέρες| Ενημερώσεις:402

Αναστολή των κατασχέσεων με την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη

19/10/2017 - 11:33

Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη συνεπάγεται αναστολή των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων για τις μέλλουσες απαιτήσεις που ανάγονται (γεννήθηκαν) σε χρόνο μετά την υποβολή της αίτησης, χωρίς ωστόσο το πιστωτικό ίδρυμα να πρέπει να αποδώσει τις εν λόγω απαιτήσεις στον οφειλέτη, δεδομένου ότι για τις απαιτήσεις αυτές καθίσταται οιονεί μεσεγγυούχος.

Συνεχής κάλυψη
Φόρτωση...