Προειδοποιήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012 14:54

Προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό απευθύνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την εταιρία Neon Energy ΑΕ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ε.Κ., η εν λόγω εταιρεία δεν έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό επενδυτικά μερίδια για υλοποίηση Φωτοβολταϊκών πάρκων, και ως εκ τούτου η παραπάνω διάθεση δεν είναι νόμιμη.

Επιπλέον, η ΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αστικός πιστωτικός συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ν. Λακωνίας - Λακωνική Πίστη ΣΥΝ. ΠΕ» δεν έχει λάβει άδεια από την ΕΚ προκειμένου να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό συνεταιριστικά μερίδια στο πλαίσιο συμμετοχής αυτού στο επενδυτικό του πρόγραμμα και ως εκ τούτου η παραπάνω διάθεση δεν είναι νόμιμη.

Σχολιασμένα