ΓΓΠΣ: Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις φέτος

Κυριακή, 01 Απριλίου 2012 07:48
UPD:19:15

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου και του Taxisnet θα υποβάλουν φέτος τις φορολογικές τους δηλώσεις οι μισθωτοί, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από αλλοδαπή κ.λπ. στην περίπτωση που το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα τους υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την ανωτέρω υποχρέωση, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1079/26.3.2102 απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Παντελής Οικονόμου, εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, εκτός κι αν αποκτούν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και όσοι μετέχουν σε νομικά πρόσωπα.

Ετσι οι περίπου 750.000 συνταξιούχοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους είτε σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ είτε προαιρετικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία διευκρίνισε χθες τα εξής:

* Σε όσους δεν σταλούν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σε έντυπη μορφή λόγω υποχρέωσης τους σε ηλεκτρονική υποβολή της και δεν είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet ή δεν έχουν κάνει αίτηση λήψης κωδικών, η ΓΓΠΣ θα αποστείλει με συστημένη επιστολή τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμο, προκειμένου να υποβάλουν την δήλωση τους μέσω διαδικτύου.

* Ολοι οι κωδικοί πρόσβασης των υφιστάμενων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ που δεν έχουν προβεί στη διαδικασία λήψης και εισαγωγής κλειδαρίθμου ισχύουν ως έχουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Ετσι, οι φορολογούμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους νέους κωδικούς (κλειδάριθμο),καθ' όλο το έτος χωρίς να δημιουργείται συνωστισμός.

* Η διαδικασία λήψης κλειδαρίθμου από τους υφιστάμενους χρήστες, καθώς και ενεργοποίησης κωδικών για νέους χρήστες, συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποστολής συστημένων επιστολών από τη ΓΓΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις ΔΟΥ για τις αιτήσεις που κάνουν για απόκτηση κλειδαρίθμου.

Διευκρινίσεις

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με βάση την ανωτέρω απόφαση του κ. Οικονόμου και οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 όσων ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και όσων μετέχουν σε νομικά πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ εξακολουθούν να υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Αυτό ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet.

Εξαιρετικές περιπτώσεις

Επισημαίνεται πάντως ότι σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ σε εξαιρετικές περιπτώσεις ότι συντρέχει πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. φορολογούμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες περιοχές ή μεγάλης ηλικίας ή που δεν έχουν εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου), αλλά και λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής για πρώτη φορά υποβολής των δηλώσεων τους μέσω του διαδικτύου επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Παράταση έως τις 30 Απριλίου για ληξιπρόθεσμα χρέη

Εως τις 30 Απριλίου παρατείνονται οι προθεσμίες που έληξαν χθες και αφορούν στην υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών, καθώς επίσης την υποβολή της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ αλλά και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για ισολογισμούς που έκλεισαν στις 30 Ιουνίου 2011.

Η παράταση της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων, όπως είχε επισημάνει η «Ν» (φ. 29.3.2012, σελ. 1) κρίθηκε αναγκαία από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα φορέων και φορολογουμένων ύστερα από την έκδοση των νέων διευκρινίσεων δύο ημέρες πριν λήξει η αρχική προθεσμία, αλλά και για να μπορέσει το υπουργείο Οικονομικών να ενισχύσει τις εισπράξεις από την εν λόγω ρύθμιση καθώς έχουν εισρεύσει μόλις 200 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ποσό σημαντικά χαμηλότερο των στόχων, αφού έως το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να εισπραχθεί 1 δισ. ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα χρέη και βάσει μνημονίου έως το τέλος του έτους 2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι νέες παρατάσεις που δόθηκαν έως και τις 30 Απριλίου, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, αφορούν:

1. Υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν. 4038/2012 των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 η οποία έληξε στις 30 Μαρτίου 2012.

2. Υποβολή οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών η οποία έληξε στις 30 Μαρτίου 2012.

3. Υποβολή από τις επιχειρήσεις των στοιχείων που αφορούν παροχή ΕΙΧ αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010), η οποία έληξε την 15η Φεβρουαρίου 2012.

4. Υποβολή από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή ΕΙΧ αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011), η οποία έληξε στις 30 Μαρτίου 2012.

Επισημαίνεται ότι όταν η Εργοστασιακή Τιμολογιακή Αξία (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, πριν ή μετά τη μείωση λόγω παλαιότητας, είναι κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, τα στοιχεία που αφορούν τα στελέχη και τα ΕΙΧ αυτοκίνητα αυτά δεν θα συμπεριληφθούν στις υποβαλλόμενες καταστάσεις.

5. Υποχρεωτική υποβολή μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης της χρήσης 2010, η οποία λήγει στις 10 Απριλίου 2012.

6. Υποβολή της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ για ισολογισμούς που έκλεισαν την 30ή Ιουνίου 2011, η οποία έληξε στις 30 Μαρτίου 2012.

7. Ενημέρωση της εφαρμογής της ΓΓΠΣ για ανάληψη διαχειριστικού ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει χορήγηση «ετήσιου πιστοποιητικού» για τις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, η οποία έληξε στις 30 Μαρτίου 2012.

Στην επόμενη κυβέρνηση οι αποφάσεις

Η λήψη των τελικών αποφάσεων για την αναμόρφωση του ισχύοντος φορολογικού συστήματος ανήκει στην επόμενη κυβέρνηση, ενώ οι αλλαγές που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν αποτελούν πόρισμα του υπουργείου Οικονομικών.

Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, σε χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου, το οποίο επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις έπειτα από τη δημοσιοποίηση των τελικών προτάσεων της επιτροπής που έχει συσταθεί για τη φορολογική μεταρρύθμιση, που κρύβουν σημαντικές επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους, ενώ για μια ακόμη φορά δεν περιλαμβάνουν μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι αλλαγές που είδαν το φως της δημοσιότητας προέρχονται από κείμενα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιτροπής και ως εκ τούτου δεν δεσμεύουν ούτε το υπουργείο, ούτε τα συμμετέχοντα κόμματα.

Αντίδραση από Ν.Δ.

Εντονη ήταν η αντίδραση της Ν.Δ., καθώς ο αναπληρωτής υπεύθυνος του τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας βουλευτής Κυκλάδων, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε ότι η Ν.Δ. δεν έχει υπογράψει, αλλά ούτε και έχει λάβει κανένα πόρισμα από το διάλογο που διεξήχθη στο υπουργείο Οικονομικών για το φορολογικό σύστημα.

Από την άλλη πλευρά, αν και έχει καταθέσει τις προτάσεις της από τον Οκτώβριο του 2011 και έχει καλέσει επανειλημμένως το ΠΑΣΟΚ να πράξει το ίδιο, όπως υπογραμμίζει ο κ. Βρούτσης, το ΠΑΣΟΚ που επί δυόμισι χρόνια επέβαλε εξοντωτικούς φόρους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει καταθέσει τις προτάσεις του στο πλαίσιο του διαλόγου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ - gkouros@naftemporiki.gr