Νόμιμη η συγχώνευση ειρηνοδικείων με απόφαση του ΣτΕ

Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2012 18:01
UPD:18:02

Νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα για τη μείωση των ειρηνοδικείων.

Νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το Προεδρικό Διάταγμα για τη μείωση των ειρηνοδικείων.

Πιο αναλυτικά, πρόσφατα κατατέθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο προβλέπεται η συγχώνευση των ειρηνοδικείων σε 154 από 301 που είναι σήμερα.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ανέβαλαν την επεξεργασία του επίμαχου διατάγματος, προκειμένου η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης να προσκομίσει στοιχεία σχετικά με τις συγχωνεύσεις των ειρηνοδικείων.

Έτσι λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Οκτωβρίου, κατατέθηκε εκ νέου βελτιωμένο το επίμαχο διάταγμα και μαζί προσκομίστηκαν τα επιπλέον στοιχεία που ζητούσε το ΣτΕ όπως μεταξύ των άλλων:

-Πίνακες οργανικών θέσεων και υπηρετούντων ειρηνοδικών και δικαστικών υπαλλήλων.

-Πίνακας μεταβατικών εδρών Ειρηνοδικείων.

-Πίνακες κίνησης ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων της χώρας, για τα έτη 2010 και 2011.

-Πίνακας με τον αριθμό όλων των υποθέσεων των ειρηνοδικείων της χώρας, καθώς και αυτών που μεταφέρθηκαν από το 2011.

-Τα οικονομικά δεδομένα των ειρηνοδικείων της χώρας για τα έτη 2011 και 2012, με αναφορές σε συγκεκριμένους κωδικούς από τους οποίους καλύπτεται το σύνολο της δαπάνης λειτουργίας τους.

Κατόπιν αυτών, το Ε' Τμήμα με νέα γνωμοδότησή του έκρινε ότι «αφενός μεν πληρούνται τα κριτήρια βάσει των οποίων χωρεί, γενικά, η κατάργηση και η συγχώνευση των ήδη υφισταμένων δικαστηρίων, αφετέρου δε εκτίθεται πλήρως και σαφώς η ειδικότερη αιτία για την οποία η Διοίκηση επιχειρεί με το σχέδιο διατάγματος την κατάργηση των συγκεκριμένων ειρηνοδικείων και τη συγχώνευσή τους με άλλα». Κατά συνέπεια το διάταγμα είναι νόμιμο, καταλήγει η γνωμοδότηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης το επίμαχο διάταγμα προωθήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή.

Δημοφιλή