Κατά €800 μειώνονται οι μηναίες αποδοχές των βουλευτών

Τι θα ισχύσει για τους υπαλλήλους της Βουλής
Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010 13:08
UPD:15:07

Τα μέτρα για την περαιτέρω περιστολή των δαπανών του Προϋπολογισμού της Βουλής για το οικονομικό έτος 2010, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Φίλιππος Πετσάλνικος.

Τα μέτρα για την περαιτέρω περιστολή των δαπανών του Προϋπολογισμού της Βουλής για το οικονομικό έτος 2010, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Φίλιππος Πετσάλνικος.

Ειδικότερα:

Φ. Πετσάλνικος: Η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων μας

Φ. Πετσάλνικος: Η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων μας

Μειώνονται κατά 10% τα έξοδα παράστασης που προβλέπονται για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής.

Oι περικοπές για τους Βουλευτές

Για τους βουλευτές θα ισχύσει και για το 2010 η μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης κατά 5%, η οποία αντιστοιχεί μηνιαία σε 390 ¤. Επιπλέον μειώνονται κατά 10% τα επιδόματα των βουλευτών για οργάνωση του γραφείου και έξοδα κίνησης. Η μείωση αυτή, διευκρινίζεται, ανέρχεται σε 220 ¤ μηνιαίως.

Επίσης, μειώνεται κατά 15% η αποζημίωση για συμμετοχή στις Επιτροπές της Βουλής, ποσό που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε μείωση 200 ¤ μηνιαίως.

Όπως επισημαίνεται, από τα μέτρα αυτά η μείωση συνολικά των μηνιαίων αποδοχών των βουλευτών υπολογίζεται περί τα 800 ¤ και για τον Πρόεδρο της Βουλής περί τα 1.030 ¤ μηνιαίως. Τέλος, από τα μέτρα αυτά υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν 3.360.000 ¤ για το 2010.

Υπάλληλοι της Βουλής

REUTERS

Αναστέλλεται, όπως και για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, η χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, καθώς και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων που τυχόν προβλεπόταν.

Χορηγείται μόνον η εισοδηματική ωρίμανση για όσους τη δικαιούνται.

Όπως διευκρινίζεται, δεν θίγονται, όπως και στο Δημόσιο τομέα, επιδόματα όπως οικογενειακών παροχών, μεταπτυχιακών σπουδών κ.α. για όσους τα δικαιούνται. Μειώνονται, όπως και για τους άλλους υπαλλήλους του Δημοσίου, κατά 10% τα επιδόματα που είναι κοινά για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου (π.χ. προσωπικής διαφοράς, θέσης κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, μειώνονται κατά 10% τα επιδόματα υπερωριακής εργασίας και κίνησης.

Κατά 10% μειώνεται και το επίδομα έκτακτης αποζημίωσης όταν αυτό αντιστοιχεί μέχρι του ποσού των 1000 ¤ ανά μήνα και κατά 15% όταν υπερβαίνει τα 1000 ¤ ανά μήνα.

Από την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα εξοικονομηθούν περί τα 6.000.000 ¤ για το 2010, ενώ με τις μειώσεις αυτές των μικτών αποδοχών, η συμβολή των υπαλλήλων της Βουλής στη μείωση των δαπανών κυμαίνεται, κατΆ άτομο, από 155 ¤ έως και 350 ¤ μηνιαίως.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι θα ισχύσουν και για τη Βουλή τα φορολογικά μέτρα που, όπως ανακοινώθηκε, θα ισχύουν και για όλο το Δημόσιο τομέα.

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Πέρα από τη μείωση του Προϋπολογισμού για το 2010, o πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε περαιτέρω μειώσεις δαπανών για το 2010. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η περαιτέρω περικοπή των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Βουλής για το 2010 κατά 3.000.000 ¤.

Όπως είπε ο κ. Πετσάλνικος, η εξοικονόμηση αυτή θα προκύψει από περαιτέρω μειώσεις των πιστώσεων για μισθώματα κτιρίων, επισκευές κτιρίων, επιχορηγήσεις, δημόσιες σχέσεις, αγορά εξοπλισμού και επίπλων και από τον μηδενισμό των πιστώσεων για αγορά έργων τέχνης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, από τις μισθολογικές μειώσεις και από την περαιτέρω περικοπή των δαπανών του Προϋπολογισμού εξοικονομούνται συνολικά 12.300.000 ¤.

Εάν συνυπολογισθούν η περικοπή που έγινε στον προϋπολογισμό του 2010 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2009, καθώς και η επιστροφή πιστώσεων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τον προϋπολογισμό του 2009, η συνολική συμβολή της Βουλής των Ελλήνων για την εξυγίανση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας εκτιμάται ότι θα φθάσει τουλάχιστον τα 20.000.000 ¤.

Δημοφιλή