Ανάκληση συσκευής άλεσης καφέ

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009 13:50

Πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης του προϊόντος Starbucks Barista Blade Grinder (συσκευή άλεσης καφέ) εκτελούν για προληπτικούς λόγους η εταιρεία Starbucks Coffee Company, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου.

Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Γιάννης Οικονόμου, στην Ελλάδα δεν έχουν αναφερθεί βλάβες ή ατυχήματα σχετιζόμενα με το ανακαλούμενο προϊόν.

Ο λόγος ανάκλησης συνίσταται στη συνέχιση λειτουργίας της συσκευής μετά το κλείσιμο του διακόπτη εφόσον υπάρχουν κατάλοιπα στη συσκευή λόγω κακής πλύσης από τον καταναλωτή παρά τις σχετικές έγγραφες οδηγίες. Παγκοσμίως έχουν αναφερθεί τρία περιστατικά μικροτραυματισμών.

Το ανακαλούμενο προϊόν υπό τους κωδικούς 162643, 162642, 179391 και 179319 κατασκευάστηκε στην Κίνα και πωλήθηκε στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο του 2002 έως την 7-5-2009 από τα καταστήματα της αλυσίδας Starbucks στη λιανική τιμή των 25€ έως 30€ περίπου.

Στην Ελλάδα εισήχθησαν 1620 τεμάχια από τα οποία εκτιμάται ότι 1275 περίπου τεμάχια έχουν διατεθεί στους τελικούς καταναλωτές ενώ τα 345 ευρίσκονται σε απόθεμα στην κατοχή του διανομέα.

Οι καταναλωτές που έχουν στη κατοχή τους προϊόν που εμπίπτει στην παραπάνω κατηγορία θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την επιστροφή του τιμήματος είτε τη λήψη ισόποσης πίστωσης στην ειδική κάρτα Starbucks (για όσους είναι κάτοχοι).

Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευθεί τo συγκεκριμένο προϊόν μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 210 9856360 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής του προϊόντος και τη χρηματική ικανοποίησή τους.