Η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο

Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2009 15:47

Τη διάθεση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού από τα Υπουργεία για το τρίτο τρίμηνο του 2009, καθορίζει απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Λέγκας.

Με την απόφαση αυτή αποδεσμεύεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στο τρίτο τρίμηνο του έτους (Ιούλιος - Σεπτέμβριος), με βάση τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στο επόμενο, και τελευταίο, τρίμηνο θα αποδεσμευτούν με νεώτερη απόφαση η οποία θα εκδοθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Για ιδιαίτερες κατηγορίες δαπανών έχουν ορισθεί αυξημένα ποσοστά διάθεσης πιστώσεων:

Μέχρι ποσοστού 100%, αποδεσμεύονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις για την κάλυψη:

1. Επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή και επιμισθίων εκπαιδευτικών.

2. Προμηθειών επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

3. Επιδότησης άγονων γραμμών.

4. Επιχορήγησης στον ΕΛΓΑ.

5. Υποτροφιών που χορηγούνται από το ΙΚΥ.

6. Των δαπανών της «Μονάδας Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ) του Υπουργείου Εθνικής ¶μυνας, για την κάλυψη, κυρίως, του κόστους δασοπυρόσβεσης (πυροσβεστικά αεροσκάφη).

Μέχρι ποσοστού 90%, αποδεσμεύονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις για την κάλυψη:

1. Δαπανών λειτουργίας παιδικών εξοχών και κατασκηνώσεων.

2. Εξόδων λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής.

3. Δαπανών του ΟΕΔΒ για την έκδοση των σχολικών συγγραμμάτων.

4. Επιχορήγησης σε λιμενικά ταμεία.

Για τις λοιπές δαπάνες τα ποσοστά διάθεσης συγκρατούνται σε χαμηλότερα επίπεδα στο πλαίσιο της απόφασης της κυβέρνησης για περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και της σπατάλης.

Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στη σχετική του ανακοίνωση σημειώνει πως εξακολουθούν να ισχύουν μεγαλύτερα ποσοστά διάθεσης πιστώσεων που έχουν εγκριθεί με άλλες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στους επιχορηγούμενους φορείς το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται μόνο εφόσον προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από την αριθμ. 2014380/377/0026/27-2-98 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δικαιολογητικά.