Ψυχιατρική Περίθαλψη στο Σπίτι του Ασθενούς

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 11:05
UPD:11:05

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.), περισσότερες από 500 κατ’ οίκον συνεδρίες/παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Αθήνα, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας (διαχρονικά περίπου 70% των θεραπευομένων παρουσιάζουν βελτίωση)και ιδιαίτερα αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.

Η αυξητική τάση ψυχιατρικών περιστατικών στα χρόνια της κρίσης καθιστά αναγκαία την ενισχυμένη ιατρικοφαρμακευτική παρέμβαση. Με αφορμή αυτή την τάση το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.),  με την καθοδήγηση και τη διδασκαλία του Καθηγητή Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλου εισήγαγε στην Ελλάδα τη μέθοδο της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο Σπίτι του Ασθενούς (Ψ.Π.Σ.Α.).

Η μέθοδος παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στο περιβάλλον του ασθενούς προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα όπως είναι η αποφυγή των νοσηλειών και των τραυματικών συνεπειών τους, καθώς και η πρόληψη υποτροπών της νόσου και μείωση της έντασης, της διάρκειας και της σοβαρότητας της συμπτωματολογίας.

Επίσης, βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινής δραστηριότητας του θεραπευόμενου.

Επιπλέον, έχει τεράστια οικονομικά οφέλη, καθώς το κόστος της περίθαλψης στο περιβάλλον του ασθενούς είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με το κόστος των ημερησίων νοσηλίων μιας ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής.

Παράλληλα βοηθά και στην καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.), περισσότερες από 500 κατ’ οίκον συνεδρίες/παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Αθήνα, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας (διαχρονικά περίπου 70% των θεραπευομένων παρουσιάζουν βελτίωση) και ιδιαίτερα αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Ψ.Υ.Π.Ε. Δρ. Αθηνά Φραγκούλη για τη νέα αυτή μέθοδο προσφοράς ψυχιατρικής φροντίδας, είναι τελικά μεγάλη πρόκληση ο συνδυασμός μεθόδων που διασφαλίζουν την άμεση και ομαλή κοινωνική επανένταξη των ασθενών, με τον πλέον οικονομικά προσιτό τρόπο για τους ίδιους. Ωστόσο, η εμπειρία 20 ετών του Ινστιτούτου έχει δείξει ότι πράγματι η Ψυχιατρική Περίθαλψη στο Σπίτι του Ασθενούς έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για μια ευρεία κατηγορία περιστατικών.

Το Ινστιτούτο με την εφαρμογή αυτής της νέας μεθόδου προσπαθεί να βοηθήσει στις αυξημένες ανάγκες ψυχολογικής βοήθειας και ψυχιατρικής περίθαλψης που υπάρχουν σε αυτήν την κοινωνικοοικονομική συγκυρία και ενώ οι αντίστοιχες υπηρεσίες συρρικνώνονται. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, για να είναι εφικτή η χρήση της μεθόδου παρατεταμένα είναι απαραίτητη η οικονομική στήριξη από ιδιώτες χορηγούς καθώς το Ινστιτούτο είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο.

Δημοφιλή