Υποτροφίες για νέους ερευνητές από την Πρεσβεία της Γαλλίας

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 14:09
UPD:14:11
Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Με στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας, σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς και με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας.

Η υποτροφία έχει διάρκεια έως τέσσερις μήνες και χορηγείται αποκλειστικά για το 2017, ενώ παρέχεται το ποσό των 1704 ευρώ τον μήνα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:

 • Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Ενέργεια - Περιβάλλον
 • Γεωπονία - Αγροδιατροφή
 • Βιοτεχνολογίες
 • Υλικά
 • Διάστημα και Αεροναυπηγική

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να διαμένουν στην Ελλάδα
 • να είναι ηλικίας έως 35 ετών το ανώτερο
 • να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 Ιουνίου 2017
 • να εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • να διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό οργανισμό υποδοχής

Στόχος

Οι υποτροφίες αυτές δίνουν στους νέους Έλληνες ερευνητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια γαλλική ερευνητική ομάδα, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση και πρέπει να συμβάλλουν στην έναρξη και την ενίσχυση των ελληνογαλλικών συνεργασιών όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία.

Κριτήρια επιλογής

Θα δοθεί προτεραιότητα στις ερευνητικές προτάσεις που:

 • είναι ιδιαίτερα καινοτόμες στους προαναφερθέντες τομείς έρευνας
 • εντάσσονται σε μια υπάρχουσα εταιρική σχέση ή στοχεύουν να καταλήξουν στη θέσπιση μιας μακρόχρονης συνεργασίας
 • οδηγούν σε μια επιστημονική δημοσίευση
 • προτεραιότητα θα δοθεί στους ερευνητές που υπάγονται σε οργανισμούς μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας (Πληροφορίες: mazinnov@ifa.gr).

Άλλες παροχές:

 • Κοινωνική ασφάλιση
 • Έξοδα μετακίνησης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας μετ’ επιστροφής
 • Έξοδα μετακίνησης μεταξύ του αεροδρομίου αφίξεως και του τόπου διαμονής
 • Κατάθεση υποψηφιότητας/Κατάρτιση φακέλου

Διαδικασία

 • Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 20 Φεβρουαρίου 2017. 
 • Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Σημειώνεται ότι όσοι επιλεγούν θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνέντευξη, ενώ αν δεν υπάρξει κάποια ενημέρωση εντός τριών εβδομάδων μετά την κατάθεση της υποψηφιότητας αυτό σημαίνει ότι δεν επιλέχθηκε.

 • Τα τελικά αποτελέσματα θα σας ανακοινωθούν το αργότερο 15 μέρες μετά την συνέντευξη.
 • Καμία ενημέρωση για τα αποτελέσματα δεν θα δοθεί μέσω τηλεφώνου.

Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο (σε σκαναρισμένη μορφή).
 • Ένα βιογραφικό σημείωμα στα γαλλικά ή στα αγγλικά (έως 3 σελίδες), που θα περιέχει τις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε κριτές.
 • Προσκλητήρια επιστολή του Διευθυντή του οργανισμού στη Γαλλία, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί στα γαλλικά ή στα αγγλικά.
 • Επιστολή έγκρισης, στα γαλλικά ή στα αγγλικά, από τον Διευθυντή του ελληνικού οργανισμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ακόλουθη διεύθυνση: bourses@ifa.gr

Δημοφιλή