ΕΛΙΔΕΚ: Προδημοσίευση προκήρυξης για μεταδιδάκτορες ερευνητές

Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016 18:38
UPD:18:42
SHUTTERSTOCK

Στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ, που αφορά Υποψήφιους Διδάκτορες, και έληξε στις 30-11-16, ο αριθμός των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση έφτασε στους 2.114.

Ανακοινώθηκε σήμερα 1η Δεκεμβρίου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) η προδημοσίευση της Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Η προκήρυξη αυτή θα αποτελέσει τη δεύτερη Δράση του ΕΛΙΔΕΚ για το 2016 που αφορά νέους επιστήμονες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων θα ανέλθει σε 9 εκΑΤ. ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η υλοποίηση επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι θα είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στις αρχές του 2017 αναμένεται να έχουν στελεχωθεί τα όργανα του νεοσύστατου ΕΛΙΔΕΚ (Γενική Συνέλευση, Επιστημονικό Συμβούλιο και Διευθυντής) ώστε να ξεκινήσει η αυτόνομη λειτουργία του Ιδρύματος.

Το ΕΛΙΔΕΚ αναμένεται σύντομα να προχωρήσει στην τρίτη δράση του, η οποία αφορά την υποβολή ερευνητικών έργων από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και από Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, ενώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017 σχεδιάζεται να προκηρυχθεί ο 2ος κύκλος της Δράσης χορήγησης υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες.

Στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ, που αφορά Υποψήφιους Διδάκτορες, και έληξε στις 30-11-16, ο αριθμός των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση έφτασε στους 2.114.

Δημοφιλή