Πορτογαλία

    Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017
  • 15:12
    Προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα

    Προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα

    ποσοστό με εμάς για τους Πορτογάλους και τους Ιταλούς χαμηλότερο για τους Ισπανούς. Το ποσοστό των μαθητών ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »