Γαλλία

    Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017
  • 09:48
    Γαλλία: Υψηλά ποσοστά φτώχειας

    Γαλλία: Υψηλά ποσοστά φτώχειας

    Σε υψηλά επίπεδα κινείται η φτώχεια στη Γαλλία με πολλαπλούς παράγοντες να επηρεάζουν τα ποσοστά ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »