Ενημέρωση Επενδυτών

Επιτροπή Ελέγχου

Επιτροπή Ελέγχου
Γιώργος Κορομηλάς Πρόεδρος
Αντώνης Γκορτζής Μέλος
Νικόλαος Πιμπλής Μέλος