Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΧΟΝ
ΕΥΡΟΜ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΛΑΒΙ
ΜΕΝΤΙ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΙΑΣΩ
ΙΑΤΡ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΥΓΕΙΑ