Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΑΧΟΝ x x
ΕΥΡΟΜ x x
ΛΑΒΙ x x
ΜΕΝΤΙ x x
ΙΑΣΩ x x
ΙΑΤΡ x x
ΥΓΕΙΑ x x