Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΕΕ
ΓΑΛΑΞ
ΕΒΡΟΦ
ΕΒΖ
ΕΛΓΕΚ
ΕΛΙΧΘ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΑΝΑΚ
ΚΜΟΛ
ΚΕΠΕΝ
ΚΡΕΚΑ
ΚΡΕΤΑ
ΚΡΙ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΤΗΛΑ
ΛΟΥΛΗ
ΜΠΟΚΑ
ΜΠΟΠΑ
ΝΗΡ
ΝΙΚΑΣ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΠΕΡΣ
ΣΑΡΑΝ
ΣΕΛΟ
ΧΚΡΑΝ