Συμβολο Tιμή Διαφ%
CENER
ΔΙΟΝ
ΦΛΕΞΟ
ΦΡΙΓΟ
ΦΡΙΓΟΔ
ΛΥΚ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΜΕΒΑ
ΑΛΚΑΤ
ΠΠΑΚ
ΒΙΟ
ΒΙΣ
ΒΟΣΥΣ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΓΕΒΚΑ
ΝΙΟΥΣ
ΕΛΤΚ
ΕΣΥΜΒ
ΚΑΡΤΖ
ΝΕΩΡΣ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΟΛΘ
ΟΛΠ
ΠΑΙΡ
ΠΕΤΡΟ
ΧΑΙΔΕ