Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΣΤΑΚ
ΜΠΡΙΚ
ΓΡΙΒ
ΛΑΜΔΑ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΠΑΣΑΛ
ΚΑΜΠ
ΤΡΑΣΤΟΡ
ΒΑΛΚ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΒΩΒΟΣ
ΠΑΝΓΑΙΑ
ΕΛΒΙΟ
ΚΕΚΡ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΕΡΑΛ