Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΛΤΕΚ
ΒΥΤΕ
ΚΟΜΠ
ΣΠΙ
ΦΟΡΘ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΙΝΤΚΑ
ΛΟΓΟΣ
ΜΛΣ
ΠΣΥΣΤ
ΠΡΟΦ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΟΥΑΛ
ΚΟΥΕΣ
ΣΠΕΙΣ
ΑΓΚΡΙ
ΙΛΥΔΑ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΙΝΤΕΚ
ΙΝΤΕΤ
ΜΑΡΑΚ
ΠΛΑΙΣ