Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΛΤΕΚ
ΒΥΤΕ
ΚΟΜΠ
ΣΠΙ
ΦΟΡΘ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΛΟΓΟΣ
ΜΛΣ
ΠΡΟΦ
ΚΟΥΑΛ
ΚΟΥΕΣ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΣΠΕΙΣ
ΑΓΚΡΙ
ΙΛΥΔΑ
ΙΝΤΕΤ
ΙΝΤΚΑ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΙΝΤΕΚ
ΠΛΑΙΣ