Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΛΦΑ
ΑΤΤ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΤΕ
ΕΛΛ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΠΕΙΡ
ΤΒΑΝΚ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΤΤ
ΕΥΡΩΒ