Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΔΜΗΕ
ΔΕΗ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΝΕΜΟΣ
ΕΥΑΠΣ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΥΔΑΠ
ΤΕΝΕΡΓ