Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΒΕ
ΑΤΕΚ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΛΙΒΑΝ
ΝΑΥΤ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΠΗΓΑΣ
ΤΗΛΕΤ