Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΑΒΕ x x
ΑΤΕΚ x x
ΛΙΒΑΝ x x
ΝΑΥΤ x x
ΠΗΓΑΣ x x
ΤΗΛΕΤ x x