Προς Διαγραφή

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΚΟΜΠ x x
ΑΤΤΙΚ x x
ΜΑΡΑΚ x x
ΠΡΔ x x
ΑΑΑΚ x x
ΑΑΑΠ x x