ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : Γνωστοποίηση αλλαγής εσωτερικού ελεγκτή

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 15:29

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  

Δελτίο Τύπου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, κατά την  συνεδρίασή του της 26/9/2013, ανανέωσε τις συμβάσεις των Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας.

 

Επίσης αναβάθμισε σε Γενικούς Διευθυντές τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές: Γουτάκη Παναγιώτη, Παλαιολόγο Τηλέμαχο, Παναγιωτόπουλο Θεοφάνη, Φουρτούνη Πέτρο και Χριστοδούλου Νικόλαο. Παράλληλα ονόμασε, ως Βοηθό Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου τον κ. Δασμάνογλου Παναγιώτη και ως Βοηθό Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου τον κ. Μπένο Αλέξανδρο.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά, με πράξεις του, να καθορίζει και να τροποποιεί τα επιμέρους καθήκοντα και τις ειδικότερες αρμοδιότητες και τομείς ευθύνης ενός εκάστου των Βοηθών και Γενικών Διευθυντών.

 

Σχολιασμένα