ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.: Συμβιβασμός της NEL LINES και της SEMT PIELSTICK

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2006 00:00
Σε συνέχεια των προηγούμενων γνωστοποιήσεων μας η NEL Lines ανακοινώνει με ικανοποίηση στο επενδυτικό κοινό ότι μετά σχεδόν από 1 χρόνο αντιδικίας στα γαλλικά δικαστήρια με την γαλλική εταιρεία SEMT PIELSTICK η οποία έχει κατασκευάσει τις προωστήριες μηχανές των υπερταχύπλοων πλοίων μας, πέτυχε ένα δίκαιο συμβιβασμό ο οποίος ικανοποιεί αμφότερες τις πλευρές με αμοιβαίο όφελος. Οι βασικοί όροι της συμφωνίας αυτής προβλέπουν τα παρακάτω: 1. Αποκατάσταση και αναβάθμιση των προωστήριων μηχανών των 'ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ' και 'ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ', 2. 24 μήνη εγγύηση λειτουργίας των μηχανικών μερών και 3. άμεση καταβολή στη NEL Lines του ποσού των Ευρώ 10.000.000,00 (δέκα εκατομμυρίων ευρώ). Μετά τον ανωτέρω συμβιβασμό και την υλοποίησή του, η NEL Lines θα έχει έτοιμα προς δρομολόγηση, πέρα από το 'ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ' οι δύο (2) προωστήριες μηχανές του οποίου αντικαταστάθηκαν φέτος το καλοκαίρι και, από τις 29 Ιουλίου 2006, εξυπηρέτησε τη γραμμή Πειραιά-Πάρο-Νάξο-Σαντορίνη καθημερινά με συνέπεια και πολύ μεγάλη πληρότητα, και τα άλλα δύο υπερταχύπλοά της, ήτοι το 'ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ' και το 'ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ'. Οι άμεσοι στόχοι της παρούσας διοίκησης, αν και εξαιρετικά δύσκολοι επετεύχθησαν και η NEL Lines εισέρχεται σε περίοδο ανάπτυξης εξετάζοντας νέες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σχολιασμένα