ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 17:20
UPD:23:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχολιασμένα