Αυξημένα κατά 111 εκατ. ευρώ τα κέρδη της ΕΚΤ

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 11:54
UPD:11:55
REUTERS/Ralph Orlowski

Κατά 111 εκατ. ευρώ, σε 1,193 δισ. ευρώ, αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), για το σύνολο του 2016, χάρη στη βελτίωση των καθαρών εσόδων από το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (ΑΡΡ).

Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,648 δισ. ευρώ έναντι 1,457 δισ. ευρώ το 2015, καθώς τα έσοδα από τους τόκους του προγράμματος ΑΡΡ αυξήθηκαν κατά 275 εκατ. ευρώ σε 435 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ενισχύθηκαν κατά 11 εκατ. ευρώ σε 225 εκατ. ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ έναντι 64 εκατ. ευρώ το 2015.

Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αγοραίων αποδόσεων των τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη συνολική μείωση της αγοραίας αξίας αυτών των τίτλων.

Οι δαπάνες προσωπικού και οι λοιπές διοικητικές δαπάνες, παράλληλα, σημείωσαν άνοδο σε 467 εκατ. ευρώ και 487 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, λόγω της ενίσχυσης των δαπανών που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ.

Τέλος, το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 36% σε 349 δισ. ευρώ έναντι 257 δισ. ευρώ το 2015, χάρη στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP και στην ανατίμηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων που διακρατεί.

naftemporiki.gr

Σχολιασμένα