Το καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ για τις εξαγωγές

Απόφαση: Νέα διαδικασία ισχύει από τις 30 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 16:19
UPD:16:19

Από την έντυπη έκδοση

Νέα διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή από τον πωλητή - εξαγωγέα ισχύει από τις 30 Δεκεμβρίου 2016, λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας για το καθεστώς της εξαγωγής.

Το νέο καθεστώς καθορίζεται με απόφαση (υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1203/28.12.2016) του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, με την οποία καθορίζεται και η διαδικασία στην παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας, από τον μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή, υποκείμενο ή μη στον φόρο πρόσωπο.

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»

Σχολιασμένα