Ε.Ε.: Πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την προσωρινή εφαρμογή της CETA

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 17:36
UPD:17:40
REUTERS/FRANCOIS LENOIR

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον αναγνωρίσει τη Συμφωνία ως «μικτής αρμοδιότητας».

Στην υιοθέτηση πιο αυστηρών προϋποθέσεων, σε ό,τι αφορά την προσωρινή εφαρμογή της CETA (Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία Ε.Ε. – Καναδά), κατέληξε το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου της Ε.Ε, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο την Τρίτη. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Οι προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν για την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας είναι ακόμα πιο αυστηρές εκείνων που είχαν συζητηθεί στο προηγούμενο Συμβούλιο (23 Σεπτεμβρίου, στη Μπρατισλάβα), καθώς θα ενεργοποιηθούν μόνο τα τμήματα που εμπίπτουν αυστηρά στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, γίνεται σαφές ότι, εφόσον η Συμφωνία απορριφθεί έστω και από ένα κράτος - μέλος, αμέσως σταματά η προσωρινή της εφαρμογή.

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι η νομικά δεσμευτική ερμηνευτική δήλωση της Συμφωνίας, που προετοίμασε η Επιτροπή και αποδέχθηκε η κυβέρνηση του Καναδά, αποσαφηνίζει επαρκώς ευαίσθητα θέματα σχετικά με:

  • Την προστασία των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και το δικαίωμα επανεθνικοποίησης ιδιωτικοποιημένων σχετικών επιχειρήσεων (π.χ. υπηρεσίες ύδρευσης).
  • Τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών για την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, καθώς και την εφαρμογή των πιο ισχυρών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που εκπορεύονται από διεθνείς συμφωνίες (συμφωνία Παρισιού).
  • Την επίλυση διαφορών επενδυτή - κράτους, για τις οποίες υπάρχει προτροπή να επιλύονται στα εθνικά δικαστήρια, ενώ ο νέος δικαστικός θεσμός στο πλαίσιο της Συμφωνίας θα αποτελείται αποκλειστικά από μόνιμους δικαστές, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους.
  • Την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σύμφωνα και με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και με πλήρη εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον αναγνωρίσει τη Συμφωνία ως «μικτής αρμοδιότητας». Άρα, εφόσον υπογραφεί στη Διάσκεψη Κορυφής Ε.Ε. - Καναδά (27-28 Οκτωβρίου), θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωκοινοβούλιο όσο και από τα εθνικά κοινοβούλια. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, θα υπάρξει προσωρινή εφαρμογή ορισμένων μόνο κεφαλαίων. Στην κατεύθυνση αυτή, στη Σύνοδο της Μπρατισλάβα είχε συμφωνηθεί να εξαιρεθούν τα κεφάλαια των μεταφορών και της επίλυσης διαφορών ανάμεσα σε ιδιώτες και κράτος.

Οι υπουργοί κατέληξαν σε μία ακόμα πιο περιορισμένη ισχύ της προσωρινής εφαρμογής, μόνο στα τμήματα της Συμφωνίας που εμπίπτουν αναμφισβήτητα στο εύρος των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. Η τελική έγκριση για την υπογραφή της Συμφωνίας θα πρέπει να δοθεί από τη Σύνοδο Κορυφής της προσεχούς Πέμπτης.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης των υπουργών, ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι «επικράτησαν θέσεις που από την πρώτη στιγμή υποστήριξε η ελληνική αντιπροσωπεία», προσθέτοντας ότι πλέον «διαμορφώνεται το πλαίσιο εκείνων των διασφαλίσεων που θα προασπίζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών».

Πηγή: ΑΜΠΕ

Σχολιασμένα