Συμμ. Ακιν. Περιουσ.

Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΛΑΜΔΑ
ΠΑΣΑΛ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΑΜΠ
ΒΑΛΚ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΒΩΒΟΣ
ΕΛΒΙΟ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΕΚΡ
ΚΕΡΑΛ