Συμμ. Ακιν. Περιουσ.

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΛΑΜΔΑ x x
ΠΑΣΑΛ x x
ΚΑΜΠ x x
ΒΑΛΚ x x
ΒΩΒΟΣ x x
ΕΛΒΙΟ x x
ΚΕΚΡ x x
ΚΕΚΡΔ x x
ΚΕΡΑΛ x x