Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΑΠΑΝ x x
ΧΑΡΙ x x
ΑΘΗΕ x x
ΑΘΗΕΔ x x
ΚΑΡ x x
ΝΕΜΕ x x