Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΑΚΕΠ x x
ΑΠΕΠ x x
ΣΑΕΠ x x
ΒΕΝΤ x x
ΛΙΠΕΡ x x
ΦΑΣΤ x x
ΑΙΕΠ x x
ΓΙΕΠ x x
ΓΙΟΔ x x
ΔΗΕΠ x x
ΔΩΕΠ x x
ΕΛΕΠ x x
ΕΛΕΠΔ x x
ΕΜΕΠ x x
ΕΞΕΠ x x
ΙΝΕΠ x x
ΙΣΕΠ x x
ΚΑΕΠ x x
ΡΕΕΠ x x
ΣΛΕΠ x x
ΣΤΕΠ x x
ΤΖΕΠ x x
ΤΟΕΠ x x
ΤΔΕΠ x x
ΤΕΕΠ x x
ΤΚΕΠ x x
ΚΟΕΠ x x
ΧΑΕΠ x x