Εξειδικευμένα Χημικά

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΣΠΥΡ x x
ΔΑΙΟΣ x x
ΔΡΟΥΚ x x
ΠΛΑΘ x x
ΠΛΑΚΡ x x