Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ADMIE18L x x
ADMIE18F x x
ADMIE18C x x
ADMIE18I x x
ALPHA18L x x
ALPHA18F x x
ALPHA18C x x
ALPHA18I x x
BELA18L x x
BELA18F x x
BELA18C x x
BELA18I x x
CENER18L x x
CENER18F x x
CENER18C x x
CENER18I x x
EEE18L x x
EEE18F x x
EEE18C x x
EEE18I x x
ELLAK18L x x
ELLAK18F x x
ELLAK18C x x
ELLAK18I x x
ELPE18L x x
ELPE18F x x
ELPE18C x x
ELPE18I x x
ETE18L x x
ETE18F x x
ETE18C x x
ETE18I x x
EUROB18L x x
EUROB18F x x
EUROB18C x x
EUROB18I x x
EXAE18L x x
EXAE18F x x
EXAE18C x x
EXAE18I x x
EYDAP18L x x
EYDAP18F x x
EYDAP18C x x
EYDAP18I x x
FFGRP18L x x
FFGRP18F x x
FFGRP18C x x
FFGRP18I x x
FOYRK18L x x
FOYRK18F x x
1 2 3