Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE17L1500 x x
FTSE17L1525 x x
FTSE17L1550 x x
FTSE17L1575 x x
FTSE17L1600 x x
FTSE17L1625 x x
FTSE17L1650 x x
FTSE17L1675 x x
FTSE17L1700 x x
FTSE17L1725 x x
FTSE17L1750 x x
FTSE17L1775 x x
FTSE17L1800 x x
FTSE17L1825 x x
FTSE17L1850 x x
FTSE17L1875 x x
FTSE17L1900 x x
FTSE17L1925 x x
FTSE17L1950 x x
FTSE17L1975 x x
FTSE17L2000 x x
FTSE17L2050 x x
FTSE17L2100 x x
FTSE17L2150 x x
FTSE17L2200 x x
FTSE17L2250 x x
FTSE17L2300 x x
FTSE17L2350 x x
FTSE17L2400 x x
FTSE17L2450 x x
FTSE17L2500 x x
FTSE18A1700 x x
FTSE18A1725 x x
FTSE18A1750 x x
FTSE18A1775 x x
FTSE18A1800 x x
FTSE18A1825 x x
FTSE18A1850 x x
FTSE18A1875 x x
FTSE18A1900 x x
FTSE18A1925 x x
FTSE18A1950 x x
FTSE18A1975 x x
FTSE18A2000 x x
FTSE18A2050 x x
FTSE18A2100 x x
FTSE18A2150 x x
FTSE18A2200 x x
FTSE18A2250 x x
FTSE18F1700 x x
1 2 3 4 5  »