Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE17D x x
FTSE17L x x
FTSE17F x x
FTSE17E x x
FTSE18C x x
FTSE17I x x