Γεωργία & Αλιεία

Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΓΑΛΑΞ
ΕΛΙΧΘ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΡΕΚΑ
ΝΗΡ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΣΕΛΟ