Γεωργία & Αλιεία

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΓΑΛΑΞ x x
ΕΛΙΧΘ x x
ΚΡΕΚΑ x x
ΝΗΡ x x
ΣΕΛΟ x x