Τρόφιμα

Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΒΡΟΦ
ΕΒΖ
ΕΛΓΕΚ
ΚΑΝΑΚ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΜΟΛ
ΚΕΠΕΝ
ΚΡΕΤΑ
ΚΡΙ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΛΟΥΛΗ
ΝΙΚΑΣ
ΠΕΡΣ
ΣΑΡΑΝ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΧΚΡΑΝ