Χάλυβας

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΕΛΣΤΡ x x
ΚΟΡΔΕ x x
ΛΕΒΚ x x
ΛΕΒΠ x x
ΜΠΤΚ x x
ΣΙΔΜΑ x x
ΤΖΚΑ x x