Ταξίδια & Τουρισμός

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΑΤΤΙΚΑ x x
ΟΤΟΕΛ x x
ΑΝΕΚ x x
ΑΝΕΠ x x
ΑΝΕΠΟ x x
ΚΥΡΙΟ x x
ΜΙΝΟΑ x x
ΝΕΛ x x