ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΞΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΠΟΛΥΤ. ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Σύμβολο: KOSSIC

|

Εταιρεία: METLIFE ALICO ΑΕΔΑΚ

|

Τύπος: ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΕΛΛΑΔΑΣ

|

Κατηγορία:

Διαφορά

 

Τιμή Εξαγοράς

Τιμή Διάθεσης

Μεταβολή από 1/1

Ενεργητικό

Αρ. Μεριδίων

Τελευταία Ενημέρωση

Διαφορά %
Γράφημα
κλικ για interactive γράφημα
Πρόσφατο Ιστορικό