ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΞΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΠΟΛΥΤ. ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD

 

Σύμβολο: BEEFAU

|

Εταιρεία: ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ΑΝΤΙΠΡ.)

|

Τύπος: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ

|

Κατηγορία:

Διαφορά

 

Τιμή Εξαγοράς

Τιμή Διάθεσης

Μεταβολή από 1/1

Ενεργητικό

Αρ. Μεριδίων

Τελευταία Ενημέρωση

Διαφορά %
Γράφημα
κλικ για interactive γράφημα
Πρόσφατο Ιστορικό