Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
AGBCMI ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
AEKOI ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
AGAMI ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
AEOI ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
AFOFCSBMI ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
AEMI ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
AFOFCSEMI ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
AFOFCSSRAMI ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
AEEOI ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
AFOFCSCMI ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
ABCEMI ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
AFOFCSUMI ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
ANMI ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
ADDI ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
ENGGEMEE EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 28/11/2017
ENGDPDD EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 28/11/2017
ENGGBOE EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 21/11/2017
ENGGEME EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 21/11/2017
NLUFCXCU NN (L) US FACTOR CREDIT X CAP (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 03/11/2017
EGBOE EUROBANK GREEK BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 02/11/2017
AIPAKDDCA ATHOS INCOME PLUS ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Α) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 18/10/2017