Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
Δ051217Α2 ΟΕΔ-ΣΤΘ-300123-05Χ-3,500-1,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 05/12/2017
Δ051217Β2 ΟΕΔ-ΣΤΘ-300128-10Χ-3,750-1,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 05/12/2017
Δ051217Γ2 ΟΕΔ-ΣΤΘ-300133-15Χ-3,900-1,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 05/12/2017
Δ051217Δ2 ΟΕΔ-ΣΤΘ-300137-19Χ-4,000-1,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 05/12/2017
Δ051217Ε2 ΟΕΔ-ΣΤΘ-300142-24Χ-4,200-1,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 05/12/2017