Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
Δ150218Α2 ΕΔ-150218-07Χ-1000,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 15/02/2018
ΥΓΕΙΑΕ ΔΙΑΓΝ. & ΘΕΡ.ΚΕΝΤ.ΑΘ.ΥΓΕΙΑ ΑΕ Χρηματιστήριο Μετοχή 12/02/2018
ΕΛΧΑ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΚΑ) Χρηματιστήριο Μετοχή 01/02/2018