Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
OPAP18B9.20 Call Option OPAP Φεβ. 2018 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
OPAP18B11.00 Call Option OPAP Φεβ. 2018 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE18B1950 Call Option FTSE Φεβ. 2018 | 1.950,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
PPC18N2.20 Put Option PPC Φεβ. 2018 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE18B1900 Call Option FTSE Φεβ. 2018 | 1.900,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
ETE18B0.25 Call Option ETE Φεβ. 2018 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
ETE18B0.30 Call Option ETE Φεβ. 2018 | 0,30 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
HTO18B13.00 Call Option HTO Φεβ. 2018 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
OPAP18N13.00 Put Option OPAP Φεβ. 2018 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
HTO18B8.80 Call Option HTO Φεβ. 2018 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
TPEIR18N1.90 Put Option TPEIR Φεβ. 2018 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE18B1975 Call Option FTSE Φεβ. 2018 | 1.975,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE18B1925 Call Option FTSE Φεβ. 2018 | 1.925,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
OPAP18B8.80 Call Option OPAP Φεβ. 2018 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
HTO18N15.00 Put Option HTO Φεβ. 2018 | 15,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
PPC18N2.00 Put Option PPC Φεβ. 2018 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
PPC18N1.80 Put Option PPC Φεβ. 2018 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
ETE18B0.05 Call Option ETE Φεβ. 2018 | 0,05 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
OPAP18B14.00 Call Option OPAP Φεβ. 2018 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
TPEIR18N1.70 Put Option TPEIR Φεβ. 2018 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
ALPHA18N1.80 Put Option ALPHA Φεβ. 2018 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
TPEIR18B3.00 Call Option TPEIR Φεβ. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
ALPHA18N1.30 Put Option ALPHA Φεβ. 2018 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
TPEIR18B2.80 Call Option TPEIR Φεβ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
PPC18N1.60 Put Option PPC Φεβ. 2018 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
HTO18B8.40 Call Option HTO Φεβ. 2018 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
TPEIR18N1.50 Put Option TPEIR Φεβ. 2018 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
ALPHA18N1.60 Put Option ALPHA Φεβ. 2018 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE18B1750 Call Option FTSE Φεβ. 2018 | 1.750,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
ALPHA18B0.95 Call Option ALPHA Φεβ. 2018 | 0,95 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
« 6 7 8 9 10  »