Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
HTO19C8.80 Call Option HTO Μαρ. 2019 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
HTO19C15.00 Call Option HTO Μαρ. 2019 | 15,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
OPAP19O11.00 Put Option OPAP Μαρ. 2019 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
GEKTE19C ΣΜΕ GEKTERNA Μαρ. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ETE19O0.25 Put Option ETE Μαρ. 2019 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
HTO18ILTS HTO18ILTS Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ALPHA19C2.60 Call Option ALPHA Μαρ. 2019 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
FTSE19C2200 Call Option FTSE Μαρ. 2019 | 2.200,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
HTO19O13.00 Put Option HTO Μαρ. 2019 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR19O4.80 Put Option TPEIR Μαρ. 2019 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
FTSE19O2150 Put Option FTSE Μαρ. 2019 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ELLAK18ILTS ELLAK18ILTS Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR19O3.40 Put Option TPEIR Μαρ. 2019 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ETE19C0.50 Call Option ETE Μαρ. 2019 | 0,50 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
GEKTE18ILTS GEKTE18ILTS Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ETE19O0.20 Put Option ETE Μαρ. 2019 | 0,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
OPAP19O7.60 Put Option OPAP Μαρ. 2019 | 7,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
MOH18ILTS MOH18ILTS Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC19O2.80 Put Option PPC Μαρ. 2019 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
OPAP19C8.40 Call Option OPAP Μαρ. 2019 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
FTSE19C2250 Call Option FTSE Μαρ. 2019 | 2.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC19C3.60 Call Option PPC Μαρ. 2019 | 3,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
OPAP19C14.00 Call Option OPAP Μαρ. 2019 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ALPHA19C1.70 Call Option ALPHA Μαρ. 2019 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ALPHA19O2.80 Put Option ALPHA Μαρ. 2019 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC19C2.20 Call Option PPC Μαρ. 2019 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC18ILTS PPC18ILTS Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ALPHA19O1.40 Put Option ALPHA Μαρ. 2019 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
HTO19C16.00 Call Option HTO Μαρ. 2019 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
OPAP19O12.00 Put Option OPAP Μαρ. 2019 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
« 6 7 8 9 10  »