Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
HTO19O9.20 Put Option HTO Μαρ. 2019 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ALPHA19C1.40 Call Option ALPHA Μαρ. 2019 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC19O3.00 Put Option PPC Μαρ. 2019 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
MYTIL18ILTS MYTIL18ILTS Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
FTSE19O2350 Put Option FTSE Μαρ. 2019 | 2.350,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ETE19C ΣΜΕ ETE Μαρ. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR19O3.60 Put Option TPEIR Μαρ. 2019 | 3,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
EXAE19C ΣΜΕ EXAE Μαρ. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR19C4.40 Call Option TPEIR Μαρ. 2019 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ETE19O0.40 Put Option ETE Μαρ. 2019 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR19C3.00 Call Option TPEIR Μαρ. 2019 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC19C1.90 Call Option PPC Μαρ. 2019 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
EUROB19C ΣΜΕ EUROB Μαρ. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC19C3.80 Call Option PPC Μαρ. 2019 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ALPHA19C1.90 Call Option ALPHA Μαρ. 2019 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TENER19C ΣΜΕ TENERGY Μαρ. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC19C2.40 Call Option PPC Μαρ. 2019 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
HTO19C11.00 Call Option HTO Μαρ. 2019 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ALPHA19O1.60 Put Option ALPHA Μαρ. 2019 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
CENER19C ΣΜΕ CENER Μαρ. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ETE19O0.05 Put Option ETE Μαρ. 2019 | 0,05 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ALPHA19C2.40 Call Option ALPHA Μαρ. 2019 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
FTSE19C2000 Call Option FTSE Μαρ. 2019 | 2.000,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
INLOT19C ΣΜΕ INLOT Μαρ. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ETE19C0.35 Call Option ETE Μαρ. 2019 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
FTSE18EFTS FTSE18EFTS Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ADMIE19C ΣΜΕ ADMIE Μαρ. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR19O3.20 Put Option TPEIR Μαρ. 2019 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
INTRK19C ΣΜΕ INTRK Μαρ. 2019 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
FTSE19O1950 Put Option FTSE Μαρ. 2019 | 1.950,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
1 2 3 4 5  »