Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
TPEIR18F1.90 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17J2.20 Call Option TPEIR Οκτ. 2017 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17J1.90 Call Option TPEIR Οκτ. 2017 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17V1.80 Put Option TPEIR Οκτ. 2017 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17W2.00 Put Option TPEIR Νοε. 2017 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18O2.20 Put Option TPEIR Μαρ. 2018 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18F2.20 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18O1.90 Put Option TPEIR Μαρ. 2018 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17L2.20 Call Option TPEIR Δεκ. 2017 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18R1.80 Put Option TPEIR Ιουν. 2018 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18I1.80 Call Option TPEIR Σεπ. 2018 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17L1.90 Call Option TPEIR Δεκ. 2017 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18C2.00 Call Option TPEIR Μαρ. 2018 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17X1.80 Put Option TPEIR Δεκ. 2017 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17W2.20 Put Option TPEIR Νοε. 2017 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17W1.90 Put Option TPEIR Νοε. 2017 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18U2.00 Put Option TPEIR Σεπ. 2018 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17K2.00 Call Option TPEIR Νοε. 2017 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18U2.20 Put Option TPEIR Σεπ. 2018 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18U1.90 Put Option TPEIR Σεπ. 2018 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18C2.20 Call Option TPEIR Μαρ. 2018 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18C1.90 Call Option TPEIR Μαρ. 2018 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18O1.80 Put Option TPEIR Μαρ. 2018 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18F1.80 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17V2.00 Put Option TPEIR Οκτ. 2017 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17L1.80 Call Option TPEIR Δεκ. 2017 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17J1.80 Call Option TPEIR Οκτ. 2017 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17K2.20 Call Option TPEIR Νοε. 2017 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR18R2.00 Put Option TPEIR Ιουν. 2018 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
TPEIR17K1.90 Call Option TPEIR Νοε. 2017 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
1 2 3 4 5  »